Recover root password under linux with single user mode

Linux là một HĐH có tính bảo mật cao và ngày càng được sử dụng rộng rãi . Trong linux bạn có một account quyền cao nhất là root quyền này tương tự với account administrator bên Windown . Account này dung để cấu hình cho toàn hệ thống và nếu như bạn quên password của account root này thì quả thật rắc rối . Bạn phải tìm cách lấy lại password của account này và các bạn yên tâm khi các bạn ngồi trên máy đó thì có thể làm được bất cứ việc gì . Bài viết dưới sẽ giúp các bạn cách lấy lại account root cho mình
  • Nếu bạn dung GRUB
Bước 1 ) Reboot lại máy và chuyển sang chế độ single
- Đầu tiên khi bạn vừa reboot lại thì bạn bấm phím Tab để hiện ra bảng GNU GRUB
 

- Tiếp theo bạn bấm phím ‘e sau đó bấm enter
- Tiếp theo bạn chọn initrd /initrd-2.6.9-11.EL.img và sau đó bấm phím ‘e
 

-Tiếp theo bạn gõ lệnh : -s hoặc single (Tùy thuộc vào HĐH) ở bản này thì là -s
 

- Tiếp theo bạn bấm ‘b để reboot lại
Bước 2) Change password root trong single
Sau bạn reboot lại thì máy sẽ chuyển sang chế độ single mod và trong đây bạn sẽ reset lại password của root
Các bạn đánh các lệnh như ở hình dưới
 

Sauk hi reboot lại bạn đăng nhập với account root với password mới reset lại.
  • Nếu bạn dung LILO
Đối với cái này bạn cũng làm tương tự như GRUB . Chỉ khác lúc đầu vừa khởi động vào màn hình đồ họa đầu tiên bạn bấm "ctrl X" sau đó nó sẽ hiện ra dấu nhắc cho mình đánh dòng lệnh vào và mình đánh dòng lệnh "linux single" để vào chế độ single và sau đó bạn reset lại password tương tự trên

rebecca hickshq

//

think of you all of the time. thank you  |=>super smash flash 2

Florence

Willburn

You can login using single user mode and you can create new root password and after login you have the password reset option. If you still have doubt, seek internet help. best essay writing service reviews

judyjen

essay

Online writing services are the finest choices to learn the new writing techniques and they open a world of creativity in front of students. Students always need help from experts to score high grades in their academic paper. They believe essay writing service, dissertation writing service etc are the best options to ask for help. https://sites.google.com/site/domyessays/ Visit our site.

darrenkim

dissertationtigers

Well done! Nice post! This really helps me to find the answers to my question. Hoping, that you will continue posting articles having lots of useful information. Thanks a lot! http://www.dissertationtigers.com/ visit our site

jermy

essay writing service

The information provided here was really helpful. Thanks for sharing this outstanding article http://www.essaysmine.com/ is helps your academic papers.

Elton Brown

Brown

I liked the information you have.View this site http://www.classessays.com/  as the data available will give you a helping hand when you agree to order essays online and to achieve the highest results when it comes to custom essay writing service.

Alvina Ria

Coursework Writer

This instructional exercise will demonstrate to boot Linux in single client mode when utilizing GRUB lastly how to change root secret key.Amid typical use, a Linux OS keeps running under runlevels somewhere around 2 and 5 which relates to different multi-client modes. Booting Linux under runlevel 1 will permit one to go into a particular mode, single client mode. Under such a level, you straightforwardly get a root provoke. From that point, changing root watchword is easy. coursework writer

dissertation writing service

Bertha Moreno

This instructional exercise will demonstrate to boot Linux in single client mode when utilizing GRUB lastly how to change root secret key.Amid typical use, a Linux OS keeps running under runlevels somewhere around 2 and 5 which relates to different multi-client modes. Booting Linux under runlevel 1 will permit one to go into a particular mode, single client mode. Under such a level, you straightforwardly get a root provoke. From that point, changing root watchword is easy.
Go to :

 best essay writing service company