Recover root password under linux with single user mode

Linux là một HĐH có tính bảo mật cao và ngày càng được sử dụng rộng rãi . Trong linux bạn có một account quyền cao nhất là root quyền này tương tự với account administrator bên Windown . Account này dung để cấu hình cho toàn hệ thống và nếu như bạn quên password của account root này thì quả thật rắc rối . Bạn phải tìm cách lấy lại password của account này và các bạn yên tâm khi các bạn ngồi trên máy đó thì có thể làm được bất cứ việc gì . Bài viết dưới sẽ giúp các bạn cách lấy lại account root cho mình
  • Nếu bạn dung GRUB
Bước 1 ) Reboot lại máy và chuyển sang chế độ single
- Đầu tiên khi bạn vừa reboot lại thì bạn bấm phím Tab để hiện ra bảng GNU GRUB
 

- Tiếp theo bạn bấm phím ‘e sau đó bấm enter
- Tiếp theo bạn chọn initrd /initrd-2.6.9-11.EL.img và sau đó bấm phím ‘e
 

-Tiếp theo bạn gõ lệnh : -s hoặc single (Tùy thuộc vào HĐH) ở bản này thì là -s
 

- Tiếp theo bạn bấm ‘b để reboot lại
Bước 2) Change password root trong single
Sau bạn reboot lại thì máy sẽ chuyển sang chế độ single mod và trong đây bạn sẽ reset lại password của root
Các bạn đánh các lệnh như ở hình dưới
 

Sauk hi reboot lại bạn đăng nhập với account root với password mới reset lại.
  • Nếu bạn dung LILO
Đối với cái này bạn cũng làm tương tự như GRUB . Chỉ khác lúc đầu vừa khởi động vào màn hình đồ họa đầu tiên bạn bấm "ctrl X" sau đó nó sẽ hiện ra dấu nhắc cho mình đánh dòng lệnh vào và mình đánh dòng lệnh "linux single" để vào chế độ single và sau đó bạn reset lại password tương tự trên

debra morgan

Good

This is something that most of people don't know about. Most of them don't know to change the root password while installing linux and someone with experience in using linux can easily access super user privilege. Pakistan document attestation

Mary

Austin

I don't have as much knowledge about how to recover root password under linux with single user mode. You can get more from online source. essay writing service

steveclarke

Great

This is a fantastic blog, thanks for sharing. Feel free to visit my blog post  Life Experience Degrees

 

mahjong dimensions online

mahjong Dimensions

Hello guys here on just single click you will play mahjong Dimensions game online the objective of the game is the sorts cards in 4 rows according to ascending order.

rahu

dev

When creating robux, the bulk of roblox cheat provided is as well hazardous which can bring problem right into the video game account resulting in analysis. robux generator online

rebecca hickshq

//

think of you all of the time. thank you  |=>super smash flash 2

Florence

Willburn

You can login using single user mode and you can create new root password and after login you have the password reset option. If you still have doubt, seek internet help. best essay writing service reviews

judyjen

essay

Online writing services are the finest choices to learn the new writing techniques and they open a world of creativity in front of students. Students always need help from experts to score high grades in their academic paper. They believe essay writing service, dissertation writing service etc are the best options to ask for help. https://sites.google.com/site/domyessays/ Visit our site.

darrenkim

dissertationtigers

Well done! Nice post! This really helps me to find the answers to my question. Hoping, that you will continue posting articles having lots of useful information. Thanks a lot! http://www.dissertationtigers.com/ visit our site

jermy

essay writing service

The information provided here was really helpful. Thanks for sharing this outstanding article http://www.essaysmine.com/ is helps your academic papers.